SAMEN MET ONZE JEUGD OP WEG NAAR DE TOEKOMST

We zijn een interdisciplinaire pionier- en leerbeweging voor het vormen van de huidige jeugd tot leiders voor een betere toekomst. Onze kernactiviteiten zijn:

  • Faciliteren van generatie-overschrijdende dialogen met een nieuw concept!
  • Opbouwen van brede landelijke samenwerkingen met actieve toekomstbouwers!
  • Doorbreken van alle grenzen om onderwijs, opvoeding, zorg, begeleiding, sport en beleid, kunst en cultuur bij elkaar in dialoog te brengen!

Leiders voor de Toekomst ?!!

De Missie achter Leiders voor de Toekomst


Een veranderende wereld vraagt om een nieuw soort leider! 

Wat heeft de jeugd vandaag nodig om leiding te kunnen nemen over hun eigen leven?

Hoe leren we ze om wijze en rechtvaardige KEUZES te maken voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de wereld?


Dit vraagt om een andere blik, andere aanpak en om creativiteit. 

Daarom brengen we de koplopers die zich nu al gericht inzetten op de verbetering van onderwijs, opvoeding, sport, zorg en beleid bij elkaar om collectieve verbindingen tot stand brengen.

Naast jongeren, is iedereen die een kind heeft of met kinderen werkt welkom om deel te nemen aan kennissessies van de koplopers. 


Hiermee faciliteren we dus ook interdisciplinaire uitwisseling van verschillende normen, verwachtingen en ervaringen tussen verschillende achtergronden en professies die niet als vanzelf met elkaar aan tafel zitten. 


Via ons online-community brengen we vragen en antwoorden bij elkaar om samen te bouwen aan iets mooiers, iets beters. Voor onszelf en voor onze kinderen.

In dit tijdperk van verandering telt elk individu en telt ieder initiatief.

Jij kan juist nú het verschil maken!

Ontmoet gelijkgestemde mensen tijdens onze ontmoetingsconferenties, laat je inspireren door verhalen, ervaringen en voorbeelden en bouw mee!

11-11-22  |  03-03-23  |  11-11-23  |  volgt..Leiders voor de toekomst

KOM LUISTEREN NAAR WAT ZIJ VINDEN DAT ZE NODIG HEBBEN!

De urgentie is groot. Zoveel kinderen verlangen naar een steunpilaar die hen 'ziet' en begrijpt. Zoveel jongeren worstelen met hun identiteit, depressie en eenzaamheid.

Steeds meer mensen voelen het verlangen en de urgentie dat we het anders moeten doen en vooral samen!

Ze hebben jou nodig! Laten we bewust elkaar versterken in onze rol in vorming van de Leiders voor de Toekomst!  

Vandaag moeten we toekomstige leiders leren om wijze en rechtvaardige KEUZES te maken: voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de wereld. 

Het organisatie

Onze interdisciplinaire pioniers- en leerbeweging wordt gedragen door het gedreven en actieve kernteam van 15 vaste leden. Dit team bestaat uit experts die zich al actief inzetten voor de jeugd en de persoonlijke ontwikkeling van volwassenen die betrokken zijn bij de jeugd.

Het kernteam bepaalt samen met onze Jongere Adviesraad de inhoudelijke doelen en het programma voor de events. 

Daarvoor werken ze samen met groeiende aantal interdisciplinair partners met gedeelde visie.

Het bestuur, bestaande uit drie toegewijde leden, die bestuurlijke toezicht houden op de doelstellingen zoals beschreven in het beleidsplan.  Ze zetten zich volledig vrijwillig en belangeloos in. Vida heeft de dagelijkse leiding over de projecten, activiteiten, PR en communicatie. Ze wordt bijgestaan door Femke de Caluwé van ‘Succes met je Stichting’ en verschillende vrijwilligers van de Nieuwe Gevers.


  • Stichting Leiders voor de Toekomst 
  • Opgericht op 03 augustus 2023
  • KvK nummer  91016118
  • RSIN nummer 865527854.
  • E-mail: leidersvoordetoekomst@gmail.com


Hieronder stellen we onze bestuursleden aan u voor: 

Het Achtergrond

De stichting is ontstaan uit de initiatieven van een gepassioneerde kerngroep die zich graag willen inzetten voor een betere wereld voor de jeugd van vandaag.

In november 2022 hebben zij een non-profit conferentie georganiseerd om gelijkgestemden bij elkaar te brengen en samen te werken aan het beantwoorden van de vraag: "Hoe vormen we vandaag de leiders voor de toekomst?" De conferentie was een groot succes, en vanwege de grote interesse en het enthousiasme is er in maart 2023 een vervolgconferentie* georganiseerd.

Naarmate het aantal geïnteresseerden uit heel Nederland snel groeide, ontstond de wens om het gesprek voort te zetten en verder uit te breiden. Daarom wordt in juli 2023 de stichting Leiders voor de Toekomst opgericht.

Ons initiatief past in de wereldwijde doelstellingen (SDG's) voor een betere wereld en een duurzame samenleving in 2030

null

Maar wij geloven dat als we onderstaande nobele doelen (SDE's) centraal stellen, dan worden de SDG's doelstellingen vanzelf een feit!

nobele doelen _Vida Niazian